ரெட் கார்டு கொடுத்து அ தி ர டியாக வெளியேற்றப்படும் முக்கிய போட்டியாளர் !! பிக் பாஸில் திடீர் திருப்பம் !! அ தி ர் ச் சியில் பார்வையாளர்கள் !!

பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து பாலாஜி வெளியேற்றப்பட போவதாக Read More…