தலையில் பேன்,பொடுகு இருந்தால் இந்தப் பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருமா...?

தலையில் பேன்,பொடுகு இருந்தால் இந்தப் பி ரச்சனைகள் எல்லாம் வருமா…?

தலையில் வளர்க்கப்படும் செல்லப் பிராணியான பேன் பற்றி எனRead More…

இரவில் குளிப்பது நல்லதா..?காலையில் குளிப்பது நல்லதா..?இரவில் குளித்தால் என்ன ஆகும்..?இரவில் குளித்தால் நன்மையா..? தீமையா..?

இரவில் குளிப்பது நல்லதா..?காலையில் குளிப்பது நல்லதா..?இரவில் குளித்தால் என்ன ஆகும்..?இரவில் குளித்தால் நன்மையா..? தீமையா..?

கூழானாலும் குளித்துக் குடி என்பது பழமொழி. எல்லோரும் சுRead More…

இளநரை இல்லாமல் முடி அடர்த்தியாக கருப்பாக வளர கரிசலாங்கண்ணியை இப்படி பயன்படுத்துங்கள்...!

இளநரை இல்லாமல் முடி அடர்த்தியாக கருப்பாக வளர கரிசலாங்கண்ணியை இப்படி பயன்படுத்துங்கள்…!

இன்றையகாலக்கட்டத்தில் வைட்டமின்கள் குறைபாட்டாலும், மRead More…