தன்னுடைய பிரச்சனையை தன் அண்ணனிடம் கூறும் தங்கை... இந்த சிறிய வயதில் இப்படியொரு அண்ணன் தங்கை பாசமா... பாசமலர் அண்ணன் தங்கையை மிஞ்சி விடுவார்கள் போல....!!

பிரச்சனையை தன் அண்ணனிடம் கூறும் தங்கை… இந்த சிறிய வயதில் இப்படியொரு அண்ணன் தங்கை பாசமா… பாசமலர் அண்ணன் தங்கையை மிஞ்சி விடுவார்கள் போல….!!

September 18, 2020 Abinav 0

அண்ணன்களோடு பிறந்த தங்கைகளுக்குத் தெரியும்..தன் அண்ணன் இன்னொரு அப்பா என்று! அதேபோல் தங்கைகளோடு பிறந்த அண்ணன்களுக்கு தெரியும்..தன் தங்கை இன்னொரு அம்மா என்று! பொதுவாக கொஞ்சம் வளர்ந்து பக்குவப்பட்ட பிறகே சகோதரப்பாசம் தெரியும். அதாவது […]

No Image

Hello world!

September 18, 2020 Abinav 0

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!