நடித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே அப்படியே கீழே வி ழுந்து உ யிரிழந்த நடிகர்!! பார்ப்பவர்களை கண்கலங்க வைத்த வீடியோ..!!

வைரல் வீடியோஸ்

தமிழகத்தில் ஆடி மாதம் கொ ரோனா காரணத்தால் சிம்பிளாக நடந்து வருகிறது.இந்த மாதத்தில் தெருக்கூத்து கிராமப் புரங்களில் அதிகம் நடக்கும். வேலூரில் உள்ள அனைக்கட்டு என்ற இடத்தில் எப்போதும் தெருக் கூ த்து நடப்பது வழக்கம்.

அந்த கூ த்தில் கமலநாதன் என்பவர் பல வருடங்களாக வேடம் போட்டு நடித்து வருகிறார். அப்படி அவர் சமீபத்தில் கூ த் தில் நடித்துக் கொண்டிருக்க தி டீரென மண்ணில் சாய்ந்திருக்கிறார்.

பின் அருகில் இருந்தவர்கள் அவரை எழுப்ப அவர் அந்த இடத்திலேயே உ யிரிழந்தது தெரிவந்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *