உயிரோடு உள்ள பா ம்பை மூக்கின் வழியாக விட்டு வாய் வழியாக எடுக்கிறார்.. இவரு பெரிய ஜாம்பவான் தான்.. வைரல் வீடியோ.. அ திர்ச்சியில் உறைய வைத்த காட்சி..!!

வைரல் வீடியோஸ்

அடேங்கப்ப சாமி பா ம்புகள் என்று கூறினாலே பலரும் பறந்து ஓடி விடுவார்கள் என்பது தற்போது குறிப்பிடத்தக்கது ஒரு தகவல். மேலும் பா ம்பை பார்த்தால் படையே நடுங்கும் என்று தான் அனைவரும் சொல்லி வருகிறார்கள் என்பது தற்போது குறிப்பிடத்தக்கது.

பா ம்பு என்றாலே பெரும்பாலும் இல்லை அனைவரும் ப யந்து ந டுங்கி தான் இருந்து வருகிறார்கள் என்பது தற்போது குறுப்பிடத்தக்கது. இதை தொடர்ந்து பலரும் சொல்லுவார்கள் என்னவென்று தெரியுமா எனக்கு பா ம்பு என்றால் ப யமே கொ டியது என்று பலரும் கூறுவது உண்டு ஏன் நாமே பலரும் இப்படி கூறுவதை கேட்டுக் கொண்டு தான் இருக்கிறோம்.

ப யப்படுபவர்கள் நமது உலகில் அதிகமாக இருந்து வருகிறார்கள் என்பது தற்போது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்படிப்பட்ட தருணத்தில் அந்த பா ம்பையே வைத்து விளையடுபவர்களையும் நாம் கேள்விப்பட்டு இருக்கிறோம்.

இப்படிப்பட்ட வகையில் தற்போது ஒரு நபர் மட்டும் உ யிரோடு உள்ள பா ம்பு குட்டியை ஒன்றை தனது மூ க்கில் நுழைத்து வாய் வழியாக எடுத்து அனைத்து மக்களையும் பிரம்மிக்க வைத்துள்ளார் என்பது தற்போது குறிப்பிடத்தக்கது.

தற்போது இந்த நபர் தான உலகின் பிரபலமான ஒரு வித்தைக்காரர் என்பது தற்போது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு தகவலாக தற்போது வரை இருந்து வருகிறது. இப்படி பட்ட வீடியோ பலரையும் அ திர்ச்சியில் உறைய வைத்துள்ள வீடியோ என்று தான் கூற வேண்டும்.

தற்போது இப்படிப்பட்ட வீடியோவில் அந்த நபர் ஒருவர் ஒரு சிறிய டேபிலில் அமர்ந்து கொண்டு இரு கண்களையும் மூடிக் கொண்டு தனது மூக்கின் வழியாக அந்த பா ம்பை நுழைத்து தனது வாய் வழியாக வெளியே எடுக்கிற காட்சி நமது மக்களை அப்படியே அ திர்ச்சியில் உ றைய வைத்துள்ளது என்று தான் கூற வேண்டும்.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Vidyut Jammwal (@mevidyutjammwal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *