சற்றுமுன் பிரபல திரைப்பட இயக்குனர் தி டீர் ம ரணம்! பெரும் அ திர்ச்சியில் குடும்பத்தினர்.. இ ரங்கல் தெரிவிக்கும் திரைப்பிரபலங்கள்..!!

திரையரங்கம்

பெங்காலி மொழி திரைப்படம்  மூ த்த   இயக்குனரான புத்ததேவ் தாஸ்குப்தா இவருக்கு 77 வயது ஆகின்றது. இவர் 12 தேசிய விருதுகளை வென்றுள்ளார். நாடு முழுவதும் இவருக்கு பெரும்பாலான  ரசிகர்கள்  பட்டாளமே   உண்டு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பெங்காலி மொழி திரைப்படங்கள் இயக்குனரான புத்ததேவ் தாஸ்குப்தாவின் முதல் திரைப்படமான துரைத்வா. 1928ஆம் ஆண்டு இந்த படம்   வெளியானது.  அதன் பிறகு இவர் ஏ ரா ளமான திரை ப்படங்களை  இயக்கி உள்ளார்.

மேலும் இவரை   ஹி ந்தியி லும்   இரண்டு   தி ரைப்படங் கள் இய க்கியுள் ளார் என்பது குறி ப்பிடத்தக்கது. இவரது ம னை வி  மற்றும் இரண்டு மகளுடன் வசித்து வருகி றார். இவருக்கு சிறிய கா ரணமாக வே சி றுநீ ர க   கோ ளாறு கார ணமாக பல ஆண்டுகளாக அ வதிப்பட்டு வந்தார்.

அதன் பிறகு மறுபடியும் வீ ட்டிற்கு கூட்டி வந்தார்கள். இவர் இரவு தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் போதே தூக்கத்திலேயே அவர் உயிர் பி ரிந்து விட்டது என்று அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளார்கள்.

இயக்குனர்  புத்ததேவ் தாஸ்குப்தா ம றைவு  திரையுலகில் மற்றும்  ரசிகர்களும் அ திர்ச்சியில் ஆ ழ்த்தி  உள்ளனர். மேலும் இவரது இ றப்பிற்கு பல திரைபிரபலங்களும் ரசிகர்களும் இ ரங்கலை தெரிவித்து வருகின்றார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *