மைனா மைனா நெஞ்சுக்குள்ள..!! நடிகர் விதார்த்தின் மனைவி இவங்கதானா ?? புகைப்படத்தை பார்த்து வாயைப்பிளக்கும் ரசிகர்கள் !!

செய்திகள்

நடிகர் விதார்த் ஒரு நடிகர் இவர்  தமிழ் படங்களில் தோன்றினார். அவ ரது முதல் பெரிய பாத்திரம் மைனா படத்தில் இருந்தது, இது மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. ஏ.வி.எம் புரொக்ஷன்ஸிற் கான ஒ ரு பட த் தையு ம் அ வர் செ ய்துள் ளா ர். மேலும் இயக்குனர் கவு தம் மேன னி ன் மி ன்ன லே ஒ ரு சி றி ய பா த்திர த்தி ல் தி ரை யில் அறிமுகமானா ர்.

சி றிய பா த்தி ரம் அ வருக்கு அ தி க ச லு கைக ளைத் த ரும் எ ன்று நம் பி னா லும், அது வ ரவி ல் லை. விதார்த் தனது நாடக குழுவுடன் சிறிய நேர வேலைகளை த் தொடர்ந்தார். பத்து ஆ ண்டுகளுக்குப் பிறகு, பிரபு சாலமன் அவரது படங்களான லீ மற் றும் லா டம் ஆ கியவற்றில் சிறிய பாத்திரத்தி ல் நடித்தார்.

விதார்த் மீண்டும் பிரபு சாலமன் உடன் ஒத் துழைத்தார், அவர் தனது காதல் நாடகமான மைனாவில் முக்கிய கதாபாத்திரத் தை வழங்கினா ர்.இந்த படம் விதார்த்தின் வாழ்க்கையின் மிகப் பெரிய வெற்றியாக மாறியது. ஏ.வி.எம் புரொடக்ஷன்ஸின் 175 வது தயாரிப்பான இடத்தில் அவர் நடித்தார்.

இது அவரது வாழ்க்கையில் ஒரு வருடத்தில் அதிகம் முதலில் அஜீத்குமாருடன் வீ ரத்தில் நடித்தார். இந்நிலையில் நடிகர் விதார்த் தனது மனைவி புகைப்படம் சமுக வலை தளங்களில் பரவி வருகின்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *