1000 தடவை பார்த்தாலும் ச லிக்கவே மா ட்டீங்க.. கண்க லங்க வைக்கும் காட்சி… த ள்ளாடும் வயதிலும் இப்படியா?

வைரல் வீடியோஸ்

தற்போது காதல் திருமணம் தான் அதிகமாக நடந்து வருகிறது. பெற்றோர்களின் எ திர்ப்பினை மீ றி சிலர் செய்து கொள்கின்றனர். ஆனால் சிலரோ அதனை எ திர்க்க முடியாமல் செய்து கொள்கின்றனர். ஆனால் சில குடும்பங்களில்  அரங்கேறி வருகின்றன.

ஆனால் என்ன தான் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டாலும் தற்போதுள்ள ஜோடிகள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதில்லை. ஒரு சில மாதங்களிலோ அல்லது வருடங்களிலோ பி ரிந்து விடுகின்றனர்.

இங்கு நீங்கள் காணும் காட்சி நிச்சயம் கண்களை கு ளமாக்கும். ஆம் மிகவும் வயதான தம்பதிகள் இப்போதும் தங்களின் காதலை விட்டுக் கொடுக்காமல் வாழ்ந்து வருகின்றனர். அக்காட்சியினை நீங்களே காணலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *