வி சித்திர ச ம்பவம்! தினமும் நா யின் சி றுநீரை அ ருந்தும் இ ளம்பெண் காரணத்தை கேட்டால் அ சந்து போயிடுவீங்க இதோ..!!

செய்திகள்

அமெரிக்காவில் நா யின் சி றுநீரை அழகிய இளம் பெண் தினமும் குடித்து வரும் வி சித்திர ச ம்பவம் வி வாத பொருளாக மாறியுள்ளது. அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர் லீனா. இவர் தினமும் தனது செல்ல நா யின் சி றுநீரை கு டித்து வருகிறார்.

இதனால் தனது தோல் மி ன்னுவதாகவும், முகத்தில் ப ருக்கள் வருவதில்லை எனவும் கூறுகிறார். நாயின் சி றுநீரில் வைட்டமின் ஏ, வைட்டமின் ஈ மற்றும் கால்சியம் நிறைந்து இருப்பதாக லீனா கூறுகிறார். மேலும் நாய் சி றுநீரை குடித்தால் எதுவும் வராது எனவும் கூறி அ திர வைக்கிறார்.

மேலும் முதல் முறை நாய் சி றுநீரை கு டிக்கும் போது அ ச்சம் இருந்தாலும், போக போக பழகிவிட்டதால லீனா கூறுகிறார்.ஆனால் சில வாரங்களிலேயே முகப் பருக்கள் மறைந்து விட்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.ஆனால் லீனா கூறும் அனைத்திற்கும் அறிவியல் சா ன்றுகள் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *