கர்ப்பிணி பெண் தி டீரென சு கயீனமடைந்து ம ரணமடைந்துள்ளார்.. அப்பெண்ணுக்கு நடந்தது என்ன?

செய்திகள்

கொழும்பில் கர்ப்பிணி பெண்ணொருவர் தி டீரென சு கயீனமடைந்த நிலையில் களுபோவில வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உ யிரிழந்துள்ளார். இந்த பெண் தி டீர் சு கயீனமடைந்து ஹோமாகம வைத்தியசாலைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளார்.

அந்த வைத்தியசாலை கொ ரோனா நோ யாளர்களுக்காக ஒ துக்கப்பட்டுள்ளமையினால் அவரை களுபோவில வைத்தியசாலைக்கு அனுப்புமாறு அறிவிக்கப்பட்டது. அதற்கமைய அந்த பெண் அழைத்து வரப்பட்ட  வாகனத்திலேயே களுபோவில வைத்தியசாலைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஹோமாகம வைத்தியசாலை கொ ரோனா வைத்தியசாலையாக பெயரிடப்பட்டுள்ள போதிலும் அதில் ஒரு பகுதி சாதாரண நோ யாளிகளுக்காக ஒ துக்கப்பட்டுள்ளதாக குடும்ப சுகாதார பணியகத்தின் இயக்குனர் விசேட  வைத்தியர் சித்ரமாலிடி சில்வா தெரிவித்துள்ளார். இதுவரையில் கொ ரோனா நோ யாளிகள் அதிகரித்தமையினால் சாதாரண நோ யாளிகளின் பகுதிகளும் கொ ரோனா நோ யாளிகளுக்காக ஒ துக்கப்பட்டது.

இப்படியிருப்பினும் உ யிரிழந்த க ர்ப்பிணி பெண் களுபோவில வைத்தியசாலைக்கு மா ற்றி அனுப்பப்பட்ட போது வைத்தியசாலையின் நோ யாளர் கா வு வண்டியை பயன்படுத்தியிருக்க வேண்டும். என தெரிவிக்கப்படுகிறது. எனினும் அந்த பெண் உ யிரிழந்தமைக்கான கா ரணம் இதுவரையில் வெளியாகவில்லை. மேலும் பி ரேத ப ரிசோதனைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *