போன ஜென்மத்தில் சாமிக்கு பக்தனாக இருந்திருக்குமோ…!பக்தியோடு கை கூப்பி சாமி கும்பிடும் எலி…! வியப்பில் மக்கள்…!

காணொளி தெய்வீகம்

எலி சாமி கும்பிடும் ஒரு காணொளி ஒன்று இணையத்தில் மிகவும் வைரலாகி வருகின்றது.

இதனை பாரத்த சமூகவாசிகள் எலி முற்பிறவியில் சாமியின் பக்திமானாக இருந்திருக்குமோ என்று நகைச்சுவையாக எல்லோரும் அவர்களின் கருத்துகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

குறித்த காட்சி ஒரு புறம் வியப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. பொதுமக்கள் நடமாடும் இடத்தில் அமைதியாக நின்று ஒரு எலி சாமி கும்பிடுகின்றது எப்படி என்று கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்?

2 thoughts on “போன ஜென்மத்தில் சாமிக்கு பக்தனாக இருந்திருக்குமோ…!பக்தியோடு கை கூப்பி சாமி கும்பிடும் எலி…! வியப்பில் மக்கள்…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *