தன்னுடைய தாய்ப்பாசத்தை பாடலாக பாடிய சிறுவன் இந்த பாடலைக் கேட்டால் கல் மனதும் கரையும்... அனைவரின் கண்களிலும் கண்ணீர் வரும்...!

தன்னுடைய தாய்ப்பாசத்தை பாடலாக பாடிய சிறுவன் இந்த பாடலைக் கேட்டால் கல் மனதும் கரையும்… அனைவரின் கண்களிலும் கண்ணீர் வரும்…!

காணொளி

அம்மா என்றாலே அனைவருக்குமே ரொம்ப ஸ்பெசல் தான் அனைவருக்குமே அம்மா என்றால் பிடிக்கும். தாய்க்கு ஈடாக எதுவுமே இல்லை. தாய்ப்பாசத்துக்கு இந்த உலகில் உள்ள   அனைவருமே அடிமைதான்.

பத்துமாதம் வயிற்றில் தன்னை சுமந்து, கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்துப் பார்த்து வளர்க்கும் தாய் தான் எல்லாவற்றிலும் முதன்மையானவர்.

அதனால்தான் எல்லோரும் சொல்வது மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் என்னும் சொற்களை அன்னையையே முதல் இடத்தில் வைத்து சொல்கிறோம்.

அம்மா தான் இந்த உலகை உயிர்ப்பிப்பவள். நமது சிறிய குழந்தைப் பருவத்தில் இருந்து நாம் வளர்ந்த பின்பும் கூட அம்மாக்கள் நம்மைக் குழந்தைகளாகவே என்றும் பார்த்துக் கொள்கின்றனர்.

நாமும் அம்மாவை விட்டுக்கொடுக்க மாட்டோம்.அம்மாவும் நம்மை விட்டுக்கொடுப்பதில்லை.

அப்படிப்பட்ட அம்மாவுக்கு நாட்டுப்புறப்பாடல் மெட்டில் ஒரு பள்ளிக்கூடச் சிறுவன் ஒருவன் அம்மாவின் பற்றிப் பற்றியும் அம்மாவின் பெருமையையும் உணர்த்திப் பாடும் இந்தப் பாடல் இணையத்தில் மிகவும் வைரலாகி வருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *